Πώς να βρείτε ή να αναζητήσετε κείμενο σε πολλά φύλλα εργασίας του Excel

Εκτός από την δυνατότητα αναζήτησης στο τρέχον φύλλο εργασίας, μπορείτε επίσης να βρείτε οποιοδήποτε κείμενο σε οποιοδήποτε από τα φύλλα εργασίας του ανοικτού βιβλίου εργασίας, ακολουθώντας ένα από τα παρακάτω βήματα.

Αναζήτηση στο βιβλίο εργασίας

Στο παράθυρο διαλόγου Εύρεση και αντικατάσταση του Microsoft Excel, μπορείτε να καθορίσετε πού θέλετε να βρείτε το κείμενο εύρεσης. Όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα, μπορείτε να αλλάξετε την επιλογή "Εντός:" από το "Φύλλο" στο "Βιβλίο εργασίας" για να αναζητήσετε ολόκληρο το βιβλίο εργασίας και όχι μόνο το ενεργό φύλλο εργασίας.

Συμβουλή: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συντόμευση πληκτρολογίου Ctrl + F για να ανοίξετε το πλαίσιο Εύρεση και αντικατάσταση.

Αφού εισαγάγετε το κείμενο που θέλετε να βρείτε, επιλέγοντας "Βιβλίο εργασίας" στο "Εντός", μπορείτε να κάνετε κλικ στο κουμπί Εύρεση επόμενου για να περάσετε όλες τις αντιστοιχίσεις ή κάντε κλικ στην επιλογή Εύρεση όλων για να δείτε όλες τις αντιστοιχίσεις.

Αναζήτηση ανά επιλεγμένο φύλλο εργασίας

Εκτός από την εύρεση κειμένου σε ολόκληρο το βιβλίο εργασίας, μπορείτε να επιλέξετε μεμονωμένα τα φύλλα εργασίας που θέλετε να αναζητήσετε. Επισημάνετε την καρτέλα κάθε φύλλου εργασίας που θέλετε να αναζητήσετε κρατώντας πατημένο το πλήκτρο Ctrl και κάνοντας κλικ σε κάθε καρτέλα που θέλετε να αναζητήσετε.

Μόλις επισημανθεί κάθε φύλλο εργασίας που θέλετε να αναζητήσετε, εκτελέστε ένα εύρημα και όλα τα επισημασμένα φύλλα εργασίας θα αναζητηθούν.

Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι τα ονόματα του φύλλου εργασίας σας είναι οι προεπιλογές, "Φύλλο1", "Φύλλο2" και "Φύλλο3". Έχετε πληροφορίες σε κάθε φύλλο εργασίας και θέλετε να αναζητήσετε "υπολογιστή" σε φύλλα1 και φύλλο3. Για να το κάνετε αυτό, θα ακολουθήσετε αυτά τα βήματα.

  1. Επιλέξτε την καρτέλα φύλλο φύλλων1, εάν δεν έχει ήδη επιλεγεί.
  2. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Ctrl στο πληκτρολόγιο.
  3. Συνεχίζοντας να κρατάτε πατημένο το πλήκτρο Ctrl, κάντε κλικ στην καρτέλα Φύλλο3.
  4. Αφού επισημανθούν τα φύλλα1 και το φύλλο3, αφήστε το πλήκτρο Ctrl και πατήστε Ctrl + F για να ανοίξετε το πλαίσιο Εύρεση και αντικατάσταση.
  5. Στο πλαίσιο "Εύρεση και αντικατάσταση", βεβαιωθείτε ότι στο "Εντός" πλαίσιο έχει επιλεγεί "Φύλλο" και επιλέξτε το κουμπί "Εύρεση επόμενου" ή "Εύρεση όλων".