Πώς να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε το Microsoft ScanDisk να εκτελείται μετά από εσφαλμένη διακοπή λειτουργίας

Αυτή η δυνατότητα μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί στο αρχείο msdos.sys αλλάζοντας την ενότητα AutoScan = . Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το msdos.sys, πώς να το επεξεργαστείτε και τις τιμές του είναι διαθέσιμες στη σελίδα msdos.sys.