Πώς μπορώ να αλλάξω τις ειδοποιήσεις των Windows;

Εάν θέλετε να αλλάξετε τη συχνότητα ειδοποίησης ειδοποίησης για Windows 7, χρησιμοποιήστε τα παρακάτω βήματα:

  1. Ανοίξτε τον πίνακα ελέγχου
  2. Κάντε κλικ στο στοιχείο Σύστημα και ασφάλεια .
  3. Στην περιοχή Κέντρο δράσης, κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή ρυθμίσεων ελέγχου λογαριασμού χρήστη .
  4. Στη συνέχεια θα χρειαστεί να επιλέξετε από τις ακόλουθες 4 επιλογές: Πάντα να ειδοποιείτε, να ειδοποιείτε όταν τα προγράμματα προσπαθούν να κάνουν αλλαγές στον υπολογιστή μου, Ειδοποίηση μόνο όταν τα προγράμματα προσπαθούν να κάνουν αλλαγές στον υπολογιστή μου και Ποτέ μην ειδοποιήστε πότε .