Πώς μπορώ να αλλάξω τις ρυθμίσεις δικτύου από το MS-DOS;

Οι χρήστες που εκτελούν Microsoft Windows 2000 ή Microsoft XP μπορούν να αλλάξουν τις ρυθμίσεις δικτύου τους, όπως η διεύθυνση IP τους από τη λειτουργία MS-DOS, χρησιμοποιώντας την εντολή netsh. Ανατρέξτε στη σελίδα εντολών netsh για περισσότερες πληροφορίες και βοήθεια σχετικά με τη χρήση αυτής της εντολής.

Δεν είμαστε εξοικειωμένοι με οποιαδήποτε μέθοδο για το πώς άλλοι χρήστες των Microsoft Windows, όπως οι χρήστες Microsoft Windows 95, Windows 98 και Windows ME, μπορούν να αλλάξουν τις ρυθμίσεις δικτύου τους μέσω του MS-DOS.