Πώς να δημιουργήσετε ένα νέο παράθυρο σε HTML για μια ενιαία εικόνα

Εάν τοποθετήσετε μια σύνδεση σε μια διεύθυνση URL εικόνας στην ετικέτα, μπορείτε να ανοίξετε την εικόνα σε ένα νέο παράθυρο παρακάτω.

Παράδειγμα

Μητρική πλακέτα υπολογιστή

Χρησιμοποιώντας τον παραπάνω κώδικα δημιουργείται μια σύνδεση με το κείμενο "Μητρική πλακέτα υπολογιστή" που κατευθύνει το χρήστη σε μια μεγάλη εικόνα μιας μητρικής πλακέτας υπολογιστή.

Μητρική πλακέτα υπολογιστή