Πώς να δημιουργήσετε έναν σύνδεσμο αλληλογραφίας σε μια ιστοσελίδα

Σε κάθε τύπο ιστοσελίδας θα πρέπει να δώσετε στον επισκέπτη έναν τρόπο να σας στείλει e-mail. Μία από τις ευκολότερες μεθόδους δημιουργίας ενός συνδέσμου που επιτρέπει στους χρήστες να σας στέλνουν ταχυδρομείο ονομάζεται σύνδεσμος mailto.

Ακολουθεί ένα παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ετικέτα HTML "A HREF" με το mailto για να δημιουργήσετε έναν σύνδεσμο ο οποίος επιτρέπει στους επισκέπτες να σας στέλνουν e-mail.

Κώδικας

Παράδειγμα

Ηλεκτρονική αλληλογραφία Ελπίδα