Πώς να δημιουργήσετε ένα μητρώο μιας περιόδου λειτουργίας telnet των Windows

Στο παράθυρο telnet, κάντε κλικ στο αναπτυσσόμενο μενού Τερματικό και επιλέξτε την επιλογή Έναρξη καταγραφής . Αυτή η ενέργεια ανοίγει ένα νέο παράθυρο, στο οποίο μπορείτε να αποθηκεύσετε το αρχείο καταγραφής. Αφού καθοριστεί η θέση του αρχείου καταγραφής, ενεργοποιείται η καταγραφή.

Άλλοι χρήστες των Windows

Ο προεπιλεγμένος πελάτης telnet που περιλαμβάνεται στα Windows 2000 και τα Windows XP δεν μπορεί να καταγράψει μια περίοδο λειτουργίας telnet χρησιμοποιώντας το Terminal. Ωστόσο, υπάρχουν προγράμματα telnet τρίτων με αυτήν την ικανότητα.