Πώς να δημιουργήσετε εικόνες ως συνδέσμους χωρίς σύνορα

Κάθε εικόνα που έχει έναν σύνδεσμο έχει ένα περιθώριο γύρω από την εικόνα για να υποδείξει ότι είναι ένας σύνδεσμος με παλαιότερα προγράμματα περιήγησης. Η προσθήκη στην ετικέτα IMG HTML θα εμποδίσει την εικόνα να έχει περιθώρια γύρω από την εικόνα.

Ωστόσο, η προσθήκη σε κάθε εικόνα θα ήταν όχι μόνο χρονοβόρα αλλά και αύξηση του μεγέθους του αρχείου και του χρόνου λήψης. Αν δεν θέλετε να έχει κάποια από τις εικόνες σας μια συνόρα, δημιουργήστε έναν κανόνα CSS ή ένα αρχείο CSS που περιέχει τον παρακάτω κώδικα.

img {border-style: κανένας; }}

Παράδειγμα