Πώς να δημιουργήσετε εικονίδια για τα Microsoft Windows

Υπάρχουν διαθέσιμα πολυάριθμα προγράμματα λογισμικού που επιτρέπουν στους χρήστες να προσαρμόζουν, να δημιουργούν ή να τροποποιούν τα δικά τους εικονίδια στους υπολογιστές τους. Ακολουθεί μια πρόταση από ορισμένα από τα δωρεάν προγράμματα που προτείνουμε στους χρήστες να δημιουργούν και να επεξεργάζονται εικονίδια.

  • Δωρεάν επεξεργαστή εικονιδίων
  • aaICO
  • LiquidIcon
  • IcoFx

Ανοίξτε μια αναζήτηση Google για δεκάδες άλλες μεγάλες λύσεις.