Πώς να δημιουργήσετε μια κενή γραμμή σε ένα αρχείο δέσμης

Για να δημιουργήσετε μια κενή γραμμή σε ένα αρχείο δέσμης, προσθέστε ανοικτό βραχίονα ή περίοδο αμέσως μετά την εντολή echo χωρίς κενό, όπως φαίνεται παρακάτω.

Συμβουλή: Η προσθήκη του @echo στην αρχή του αρχείου δέσμης σβήνει την ηχώ και δεν εμφανίζει καμιά από τις εντολές.

@echo offecho Θα υπάρχει μια κενή γραμμή belowecho. echo Above line είναι blankecho.

echo Η παραπάνω γραμμή είναι επίσης κενή.

Μια εναλλακτική λύση θα μπορούσε να είναι να εισαχθεί ένας κενός χαρακτήρας ASCII πληκτρολογώντας Alt + 255 στο αρχείο δέσμης. Παρόλο που η λύση αυτή μπορεί να λειτουργήσει, σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε την παραπάνω λύση αφού λειτουργεί σε όλες τις εκδόσεις του MS-DOS και των Windows.