Πώς να αλλάξετε την προεπιλεγμένη μεγέθυνση του Adobe Photoshop

Το Adobe Photoshop επί του παρόντος δεν έχει καμία μέθοδο αλλαγής της προεπιλεγμένης ανάλυσης κατά το άνοιγμα ενός νέου αρχείου. Ωστόσο, όταν το αρχείο είναι ανοιχτό, ο χρήστης μπορεί να πατήσει το πλήκτρο Ctrl και το πλήκτρο μείον για να σμικρύνει την εικόνα ή το πλήκτρο Ctrl και το πλήκτρο συν για να κάνετε μεγέθυνση στην εικόνα.

Συμβουλή: Εάν θέλετε να μεγεθύνετε έως 100% μετά το άνοιγμα ενός εγγράφου, πιέστε τα πλήκτρα Ctrl + 0 (μηδέν) για μεγέθυνση στο πλήρες μέγεθος του παραθύρου.