Πώς μπορώ να στείλω μια επιταγή στην Computer Hope;

Σκεφθείτε να βοηθήσετε τον Computer Hope αντί να στείλετε χρήματα. Εκτιμούμε κάθε βοήθεια που μπορεί να προσφέρει οποιοσδήποτε μπορεί να μας βοηθήσει με λάθη στην ιστοσελίδα μας και να βοηθήσει τους άλλους επισκέπτες πολύ περισσότερο από χρήματα. Εάν εξακολουθείτε να θέλετε να μας στείλετε μια επιταγή ή μια επιστολή ευχαριστίας, μπορείτε να την στείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση ηλεκτρονικής ελπίδας.

  • Τη διεύθυνση ηλεκτρονικής ελπίδας και άλλες πληροφορίες επικοινωνίας.