Βοήθεια και Υποστήριξη για παιχνίδι υπολογιστή Sanitarium

Εάν αντιμετωπίζετε αυτό το ζήτημα, σας συνιστούσαμε να λάβετε την ενημερωμένη έκδοση κώδικα για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα. Το έμπλαστρο βρίσκεται στις λήψεις παιχνιδιών μας. Μόλις ολοκληρωθεί η λήψη και εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης κώδικα, πρέπει να ξεκινήσετε και πάλι ένα νέο παιχνίδι. Δεν μπορείτε να συνεχίσετε από ένα αποθηκευμένο παιχνίδι.