Η λήψη μηνύματος BIOS δεν είναι εγκατεστημένο ως μπότες του υπολογιστή

Αυτό το μήνυμα δημιουργείται από υπολογιστές με ελεγκτές SCSI ή RAID όταν δεν εντοπιστεί μονάδα εκκίνησης στον ελεγκτή. Δεν θα συναντήσετε το μήνυμα σφάλματος εκτός εάν έχετε μια μονάδα εκκίνησης στο SCSI ή RAID ή θέλετε να χρησιμοποιήσετε μια μονάδα SCSI ή RAID.

Εάν δεν χρησιμοποιείτε μονάδα SCSI ή RAID και ο υπολογιστής σας διαθέτει ελεγκτή SCSI ή RAID, αυτό το μήνυμα μπορεί να απενεργοποιηθεί εισάγοντας τον υπολογιστή CMOS Setup.