Ξεχάσατε το αρχείο e-mail ή το αρχείο .pst

Οι χρήστες που έχουν ξεχάσει τον κωδικό πρόσβασής τους και χρησιμοποιούν το Microsoft Outlook 9x (97 ή 98) μπορούν να χρησιμοποιήσουν το αρχείο λωρίδας κωδικών πρόσβασης του Microsoft Outlook που είναι διαθέσιμο μέσω της σελίδας ενημερώσεων.

Χρήστες του Microsoft Outlook 2xxx

Δυστυχώς, δεν είμαστε εξοικειωμένοι με μια εύκολη μέθοδο ή την ανάκτηση του κωδικού πρόσβασης Microsoft Outlook 2xxx. Εάν έχετε χάσει εσφαλμένα τον κωδικό πρόσβασής σας για το Microsoft Outlook 2xxx, δυστυχώς τα δεδομένα είναι ανεπανόρθωτα.