Αναντιστοιχία δισκέτας

Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα δισκέτας έχει ρυθμιστεί στη σωστή τιμή του CMOS Setup.

Σήμερα, οι περισσότερες δισκέτες πρέπει να ρυθμιστούν ως 3, 5 ιντσών, 1, 44 MB .

Είναι σημαντικό να σημειώσετε ότι εάν ο υπολογιστής σας διαθέτει μονάδα δίσκου LS120, οι τιμές CMOS του υπολογιστή μπορεί να διαφέρουν από τα παραπάνω. Η μονάδα δισκέτας πρέπει να απενεργοποιηθεί και η μονάδα LS120 να είναι ρυθμισμένη ως συσκευή IDE.