Η θύρα της δισκέτας έχει κολλήσει ή σπάσει

Αν η πόρτα της δισκέτας φαίνεται κολλημένη, μπορείτε να δοκιμάσετε να χρησιμοποιήσετε ένα μικρό αντικείμενο όπως ένα κατσαβίδι για να πιέσετε ελαφρά την πόρτα στην κλειστή θέση. Επίσης, εάν η πόρτα κολλήσει, μπορεί να αγοραστεί ένα ακριβείας ή ένα λιπαντικό για να βοηθήσει να λιπάνετε τα ελατήρια στις πόρτες της δισκέτας.

Εάν η πόρτα φαίνεται να έχει σπάσει ή να λείπει, λόγω της τιμής των μονάδων δισκέτας σήμερα, συνιστάται η αντικατάσταση του δίσκου με μια νέα μονάδα δίσκου.