Το Fdisk παγώνει κατά τη δημιουργία / διαγραφή του διαμερίσματος

Βεβαιωθείτε ότι ο σκληρός δίσκος του υπολογιστή έχει ρυθμιστεί ως Auto (Αυτόματη) στη ρύθμιση CMOS ή ότι έχει τις σωστές ρυθμίσεις σε CMOS αν καθορίζετε τις ρυθμίσεις με μη αυτόματο τρόπο.

Ο σκληρός δίσκος είναι κακός

Εάν ο σκληρός δίσκος έχει ρυθμιστεί σωστά σε CMOS, δυστυχώς είναι πιθανό ότι ο σκληρός δίσκος είναι κακός και σας συνιστούμε να αντικατασταθεί.