Σφάλμα κατά την φόρτωση του πυρήνα. Πρέπει να εγκαταστήσετε ξανά τα Windows

Για να διορθώσετε αυτό το σφάλμα, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

  1. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή στο MS-DOS.
  2. Στη γραμμή εντολών MS-DOS, πληκτρολογήστε καθεμία από τις ακόλουθες εντολές, πατώντας το πλήκτρο Enter μετά από κάθε εντολή.
  3. cd \ cd windowscd σύστημα

    ren kernel32.dll kernel32.ch

    Τα παραπάνω θα μετονομάσετε το αρχείο kernel32.dll στο kernel32.ch. Πρόσθετες πληροφορίες MS-DOS καθώς και κάθε μια από τις παραπάνω εντολές βρίσκεται στη σελίδα βοήθειας MS-DOS.

  4. Μόλις το αρχείο μετονομαστεί, εξαγάγετε το αρχείο kernel32.dll από το CD των Windows σας στον κατάλογο C: \ windows \ system.
  • Εξαγωγή αρχείων από τα γραφεία των Windows.