Σφάλμα 630: Η θύρα αποσυνδέθηκε λόγω βλάβης υλικού

Ο υπολογιστής ή η εφαρμογή ενδέχεται να χρησιμοποιεί ενεργά το μόντεμ του υπολογιστή. Για να διασφαλίσετε ότι κανένα άλλο πρόγραμμα δεν χρησιμοποιεί το μόντεμ, τερματίστε όλες τις εργασίες και τα TSR στον υπολογιστή. Στη συνέχεια, δοκιμάστε να συνδεθείτε ξανά.

  • Πώς να αφαιρέσετε τα TSR και τα προγράμματα εκκίνησης.

Το μόντεμ δεν έχει ρυθμιστεί σωστά

  • Αντιμετώπιση προβλημάτων μόντεμ των Windows 95 και 98.