Ενεργοποίηση πρόσβασης αρχείων 32-bit

Για να ενεργοποιήσετε την πρόσβαση σε αρχεία 32-bit, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

  1. Μεταβείτε στον Πίνακα Ελέγχου από το Διαχειριστή Προγραμμάτων.
  2. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Ενισχυμένο 386.
  3. Επιλέξτε Εικονική μνήμη και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή .
  4. Εάν το αρχείο ανταλλαγής είναι προσωρινό, επιλέξτε μόνιμο.
  5. Σε αυτή την οθόνη θα πρέπει να μπορείτε να ενεργοποιήσετε την πρόσβαση δίσκου 32 bit, εάν ενεργοποιήσετε την πρόσβαση δίσκων 32 bit, βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει επίσης πρόσβαση σε αρχεία 32-bit.
  6. Κάντε επανεκκίνηση των Windows.