Η ποιότητα DVD στην τηλεόραση δεν είναι τόσο καλή όσο μια οθόνη

Συνιστάται το καλώδιο που συνδέει τη συσκευή αναπαραγωγής DVD με την τηλεόραση να μην είναι υπερβολικά μεγάλο, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει παραμόρφωση βίντεο. Συνιστάται το καλώδιο DVD να έχει μήκος 1 έως 2 μέτρα.

Ηλεκτρική μαγνητική παρεμβολή

Εάν υπάρχουν άλλες συσκευές ή καλώδια κοντά στο καλώδιο DVD, η ηλεκτρική μαγνητική παρεμβολή μπορεί να προκαλέσει παραμόρφωση βίντεο. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν άλλα καλώδια γύρω από το καλώδιο DVD και ότι όλες οι συσκευές που δεν χρειάζονται είναι απενεργοποιημένες.

Δεν είναι απευθείας συνδεδεμένη στην τηλεόραση

Αν συνδέετε τη συσκευή αναπαραγωγής DVD μέσω του VCR ή άλλων συσκευών, η ποιότητα του βίντεο θα μειωθεί ελαφρά. Εάν είναι δυνατόν, συνδέστε το DVD απευθείας στην τηλεόραση.

Κακό DVD ή υλικό

Εάν η ποιότητα του βίντεο είναι εξαιρετικά κακή ή δεν μπορεί να διαβαστεί, το DVD μπορεί να είναι κακό ή το DVD player που είναι συνδεδεμένο στον υπολογιστή είναι ένα παλιό DVD player. Πρώτα, ελέγξτε αν αυτό το DVD λειτουργεί σε άλλο αυτόνομο DVD player. Εάν το DVD λειτουργεί σε άλλο αυτόνομο φορέα, είναι πιθανό ότι το DVD player που χρησιμοποιείτε μπορεί να είναι μια πρώιμη αναθεώρηση ανίκανη να παίξει το DVD.

Αν το DVD λειτουργεί στον υπολογιστή αλλά δεν λειτουργεί σε αυτόνομο φορέα, είναι πιθανό ότι το DVD είναι κακό ή έχει δημιουργηθεί ακατάλληλα και πρέπει να αντικατασταθεί.