Πρέπει να ορίσω jumpers κατά την εγκατάσταση ενός νέου σκληρού δίσκου;

Ναι, για σκληρούς δίσκους IDE, είναι σημαντικό να ρυθμίσετε σωστά τους βραχίονες. Αν δεν γίνει σωστά, ο υπολογιστής σας ενδέχεται να μην εκκινηθεί ή ο σκληρός δίσκος δεν θα εντοπιστεί.

Βεβαιωθείτε ότι εάν περισσότερες από μία συσκευές βρίσκονται σε μια θύρα IDE, αυτή η μία συσκευή είναι ρυθμισμένη σε master και η άλλη είναι ρυθμισμένη σε υποτελές ή σε καλώδιο.

Συμβουλή: Πολλές από τις πρώτες ρυθμίσεις του jumper σκληρού δίσκου βρίσκονται στη σελίδα προδιαγραφών του σκληρού δίσκου.