Ο Defrag επανεκκινεί και ποτέ δεν ολοκληρώνει τον έλεγχο του σκληρού δίσκου

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, βεβαιωθείτε ότι όλα τα ανοιχτά προγράμματα είναι κλειστά και κλείστε όλα τα προγράμματα φόντου. Αν το κάνετε αυτό δεν επιλύσει το πρόβλημά σας, μπορείτε επίσης να εκτελέσετε defrag μέσω Safe Mode.