Μειώστε το χρόνο που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση στο Internet με μόντεμ

Για τους παλαιότερους υπολογιστές, μπορείτε να μειώσετε το χρόνο που χρειάζεται για να συνδεθείτε στο Internet απενεργοποιώντας πρωτόκολλα δικτύου που δεν χρησιμοποιείτε για σύνδεση στο Internet.

  1. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Ο Υπολογιστής μου και κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Δίκτυο μέσω Τηλεφώνου .
  2. Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο Δίκτυο μέσω τηλεφώνου μέσω Internet (Internet Dial-up Networking), το οποίο θέλετε να συνδεθείτε πιο γρήγορα, και κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες ( Properties ).
  3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Τύποι διακομιστή και καταργήστε την επιλογή των παρακάτω επιλογών.
  • Συνδεθείτε στο δίκτυο
  • NetBEUI
  • Συμβατό με IPX / SPX