Δημιουργία πεδίου HTML κειμένου μεγαλύτερο από μία γραμμή

Κατά τη δημιουργία ενός πεδίου κειμένου, βεβαιωθείτε ότι έχετε το ROWS = X COLS = x μέσα στην ετικέτα πεδίου κειμένου. Όπου "X" είναι η αξία του πόσες σειρές είναι ψηλές ή πόσες στήλες θέλετε να είναι η textarea.

Στον παρακάτω κώδικα παράδειγμα, έχουμε δημιουργήσει ένα πεδίο κειμένου που είναι 2 σειρές ύψους και 20 κορώνες πλάτος.

Παράδειγμα

Χρησιμοποιώντας το παραπάνω παράδειγμα θα δημιουργούσαμε το παρακάτω πλαίσιο textarea.