Αλλαγή και προβολή ρυθμίσεων βίντεο στο MS-DOS

Στις πρώτες εκδόσεις των Windows (π.χ. Windows 3.x) μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις βίντεο στο MS-DOS ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα.

Από τη γραμμή εντολών DOS, πληκτρολογήστε:

cd \ windows

μία φορά στον κατάλογο C: \ Windows, πληκτρολογήστε:

ρύθμισης

Στην οθόνη ρύθμισης θα εμφανίζονται διάφορες τρέχουσες διαμορφώσεις, μία από τις οποίες είναι οι τρέχουσες ρυθμίσεις βίντεο. Εάν θέλετε να αλλάξετε αυτές τις ρυθμίσεις, πλοηγηθείτε χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα δρομέα στο πληκτρολόγιό σας μέχρι να επισημανθεί. Όταν επισημανθεί, πατήστε Enter και επιλέξτε τις νέες ρυθμίσεις βίντεο.