Το λογισμικό CD-ROM δεν λειτουργεί πλέον μετά την προσθήκη ενός σκληρού δίσκου

Εάν ένα πρόγραμμα ή ένα πρόγραμμα CD-ROM αποτύχει να λειτουργήσει μετά την εγκατάσταση μιας νέας μονάδας σκληρού δίσκου, επανεγκαταστήστε το πρόγραμμα για να επανεγκαταστήσετε όλα τα αρχεία που οδηγούν στο παλιό γράμμα μονάδας δίσκου.

Ορισμένα προγράμματα έχουν ρυθμίσεις και αρχεία στον υπολογιστή που βασίζονται σε ένα γράμμα μονάδας δίσκου που χρησιμοποιήθηκε όταν εγκαταστάθηκαν για πρώτη φορά. Όταν εγκατασταθεί μια νέα μονάδα δίσκου, το γράμμα της μονάδας CD-ROM αλλάζει στην τελευταία μονάδα και σπάει αυτά τα προγράμματα.