Δεν είναι δυνατή η εκτροπή της μονάδας δίσκου επειδή είναι κλειδωμένη από ένα βοηθητικό πρόγραμμα δίσκου

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, βεβαιωθείτε ότι όλα τα ανοιχτά προγράμματα είναι κλειστά και κλείστε όλα τα προγράμματα φόντου. Αν το κάνετε αυτό δεν επιλύσει το πρόβλημά σας, μπορείτε επίσης να εκτελέσετε defrag μέσω Safe Mode.