Μπορώ να πάρω τον παράλληλο εκτυπωτή μου για να δουλέψω σε USB;

Σημείωση: Αυτό το έγγραφο προορίζεται για τη δημιουργία ενός παράλληλου εκτυπωτή που να λειτουργεί με USB, όχι για τον τρόπο με τον οποίο ένας εκτυπωτής USB μπορεί να λειτουργήσει σε μια παράλληλη θύρα.

Υπάρχουν διάφορες λύσεις που επιτρέπουν στους χρήστες να συνδέουν τους παλαιότερους παράλληλους εκτυπωτές στον υπολογιστή τους μέσω USB. Για παράδειγμα, υπάρχουν παράλληλα παράλληλα καλώδια USB που συνδέουν απευθείας την παράλληλη θύρα με τη θύρα USB. Υπάρχουν επίσης διανομέας USB με παράλληλες και σειριακές συνδέσεις στο διανομέα.