Είναι ευαίσθητο το MS-DOS και η γραμμή εντολών των Windows;

Για το μεγαλύτερο μέρος του MS-DOS, στη γραμμή εντολών των Windows και στις περισσότερες εντολές δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων. Σε αντίθεση με τα λειτουργικά συστήματα γραμμής εντολών ευαίσθητα σε μικροεφαρμογές όπως το Linux, εντολές όπως η εντολή dir του MS-DOS μπορούν να πληκτρολογηθούν ως DIR, Dir ή dir . Σε λειτουργικά συστήματα ευαίσθητα σε πεζά, θα λειτουργούσε μόνο η πεζά εντολή.

Συμβουλή: Υπάρχουν ορισμένες εντολές με πρόσθετες επιλογές (διακόπτες) που διακρίνονται σε πεζά-κεφαλαία. Εάν αυτές οι επιλογές ή οι διακόπτες είναι ευαίσθητες σε πεζά, θα αναφερθούν στη σελίδα εντολών MS-DOS του Computer Hope.