Όλα τα αρχεία .exe των Windows έχουν αλλάξει συσχετισμό

Εάν το μητρώο δεν έχει τροποποιηθεί, τα Microsoft Windows δεν επιτρέπουν την αλλαγή των επεκτάσεων του αρχείου exe. Επομένως, είναι πιθανό ότι έχει συμβεί ένα από τα δύο παρακάτω σενάρια.

Ο υπολογιστής είναι μολυσμένος με έναν ιό

Ο υπολογιστής μπορεί να έχει μολυνθεί από ιό ή άλλο κακόβουλο λογισμικό. Οι ιοί συνήθως προσβάλλουν εκτελέσιμα αρχεία και μπορεί να έχουν μολύνει τα αρχεία exe στον υπολογιστή, γεγονός που δείχνει ότι η σύνδεση έχει αλλάξει. Βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε μια ενημερωμένη έκδοση του σαρωτή σας και ανίχνευση του υπολογιστή σας για τυχόν ιούς.

Λογισμικό χρησιμότητας

Βοηθητικά προγράμματα όπως οι σαρωτές ιών ενδέχεται να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο τα Windows χειρίζονται αρχεία εκτελέσιμων για προστασία του υπολογιστή σας από ιούς. Εάν έχετε εγκαταστήσει πρόσφατα έναν σαρωτή ιών, έναν ελεγκτή αρχείων ή άλλο βοηθητικό πρόγραμμα και ο υπολογιστής σας αντιμετωπίζει τώρα αυτό το ζήτημα, συνιστάται πρώτα να απεγκαταστήσετε το πρόγραμμα.

  • Κατάργηση εγκατάστασης λογισμικού Windows.

Εάν η κατάργηση της εγκατάστασης του προγράμματος δεν επιλύσει το ζήτημά σας ή δεν εγκαταστήσατε πρόσφατα ένα σαρωτή ιών ή άλλο βοηθητικό πρόγραμμα, σας συνιστούσαμε να επαναφέρετε ένα αντίγραφο ασφαλείας του μητρώου. Αυτή η ενέργεια μπορεί να ολοκληρωθεί χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα Επαναφορά Συστήματος των Windows.

Εάν και αυτό δεν επιλύσει το ζήτημά σας ή δεν διαθέτετε αντίγραφο ασφαλείας του μητρώου, σας συνιστούμε να επανεγκαταστήσετε τα Microsoft Windows.