Μετά την εγκατάσταση του Windows NT 4.0, το βίντεο λειτουργεί μόνο σε 16 χρώματα

Τι πρέπει να κάνετε εάν ο υπολογιστής σας των Windows NT μπορεί να εκτελεστεί σε 16 χρώματα μόνο αφού εγκατασταθεί για πρώτη φορά.

  1. Αποκτήστε τουλάχιστον το Service Pack 3 ή το τελευταίο Service Pack που είναι διαθέσιμο.
  2. Εάν, μετά την εγκατάσταση του SP3 ή υψηλότερου, το βίντεο συνεχίζει να εκτελείται μόνο σε 16 χρώματα, αποκτήστε τα πιο πρόσφατα προγράμματα οδήγησης οθόνης από τον κατασκευαστή της κάρτας γραφικών σας.
  3. Ελέγξτε τη λίστα συμβατότητας υλικού (HCL) που υποστηρίζει την κάρτα οθόνης σας με τα Windows NT 4.0.