2464 σφάλμα διαμόρφωσης κατά την εκκίνηση

Βεβαιωθείτε ότι η οθόνη ή άλλη συσκευή προβολής είναι σωστά συνδεδεμένη στον υπολογιστή. Εάν η σύνδεση φαίνεται σωστά συνδεδεμένη, βεβαιωθείτε ότι το ίδιο το καλώδιο καθώς και η σύνδεση στο πίσω μέρος του υπολογιστή δεν φαίνεται να είναι κατεστραμμένο ή κακό.

Η ρύθμιση CMOS πρέπει να ενημερωθεί

Εισαγάγετε το CMOS Setup και βεβαιωθείτε ότι έχουν ρυθμιστεί σωστά οι ρυθμίσεις που σχετίζονται με την κάρτα γραφικών σας. Εάν οι ρυθμίσεις εμφανίζονται σωστές ή όταν η κάρτα βίντεο έχει αλλάξει σωστά μέσα στο CMOS, αποθηκεύστε τις τιμές και κλείστε το CMOS.

Πιθανό πρόβλημα σύγκρουσης ή υλικού που σχετίζεται με το υλικό

Αν κάποιο υλικό έχει προστεθεί πρόσφατα στον υπολογιστή, συνιστάται να καταργηθεί.